के तपाईसँग पुरानो आगो निभाउने उपकरण छ? 

 

हाम्रो परियोजनाहरू र साइटमा प्रशिक्षणको लागि हामीलाई आवश्यक सामग्री पहिले नै अवस्थित छ। हुनसक्छ यो केवल तपाईको बगैंचाको शेड वा फायर स्टेशनको तहखाने वा भण्डारण कोठामा सुस्त छ। त्यसोभए यदि तपाईंसँग सामग्री छ कि पम्प, होजहरू, पानी बोक्ने फिटिंग्स, सास फेर्ने उपकरण, प्रकाश उपकरण, प्राविधिक सहयोगको लागि कुनै सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपक